Uhlíková neutralita do roku 2050

V decembri 2019 Európska komisia predstavila Európsky ekologický dohovor, ktorého cieľom je dosiahnuť, aby bola Európa do roku 2050 klimaticky neutrálna. Klimatický predpis by mal tieto ciele pretaviť do záväznej legislatívy. Uhlíková neutralita znamená dosiahnuť rovnováhu medzi emisiami uhlíka a ich pohlcovaním z atmosféry do takzvaných uhlíkových zachytávačov. Ak chceme dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, tak všetky svetové emisie musíme vyvážiť sekvestráciou uhlíka.

Vždy treba začať v malom a od seba. DH Cities je európska platforma, ktorá sa snaží vytvárať prostredie pre efektívne a hlavne ekologické riešenia vykurovania a následnej spotreby energie v mestách. Do projektu je zapojené aj rakúske teplárenské konzorcium Stefe, ktoré v našich mestách využíva predizolované systémy potrubí, ktoré zabezpečujú rýchlu dopravu tepla zo zdroja až k užívateľom, ekologicky a s čo najmenšími stratami. Teplo je vyrábané z drevnej štiepky, čo je prvým predpokladom splniť Európsky dohovor o uhlíkovej neutralite.

K propagácii ekologického vykurovania sme prispeli aj my a pre DH Cities sme vyrobili krátky film o ekologickom vykurovaní v slovenských mestách, ktorým Banská Bystrica ide príkladom.