Ponuka

Ponúkame výrobu audiovizuálnych diel pre použitie v televízii, alebo internete.

  • Televízne reklamy
  • Dokumentárne, publicistické a outdoorové filmy
  • Publicistická, spravodajská, dokumentárna kamera
  • Strih živých podujatí vysielaných v TV, alebo streamom na internete
  • Strih v nelineárnej strižni z Vášho záznamu (suroviny)
  • Animované zvučky, jingle, titulky, grafika
  • Zvuková postprodukcia

napíšte nám: office/zav/ithilienmedia/bodka/sk